Български

Гардероби

Гардероби по поръчка. Цени. Конфигуратор на гардероби.

Начало Плащане и доставка

Плащане и доставка

За клиенти За търговци

 

ВНИМАНИЕ !

Към настоящия момент регистрацията за крайни клиенти в платформата Е ЗАТВОРЕНА. Съответно НЕ Е ВЪЗМОЖНА поръчка от страна на частно лице.

Крайните клиенти могат да ползват конфигуратора с опознавателна и ориентировъчна цел, но при реален интерес могат да се обърнат към нашите търговски партньори.

Списък с тяхните контакти, можете да намерите ТУК,

 

Цени
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Евродом си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

 

ЦЕНА ЗА Доставка
Цената за доставка на всяко едно изделие, се начислява и визуализира при финализиране на поръчката и след попълване на потребителските данни за адрес на доставка. Възможно е, цената на доставката да зависи от теглото на изделието и локацията за доставка.


Плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока и услуги като използва по свой избор един от следните способи:
1. Плащане с банкова карта

2. Банков превод

3. Наложен платеж

Възможно е, някои от изброените методи да не са активни за дадено изделие.  Това е свързано с характера на предлаганото изделие и възможността за неговото персонализиране от страна на Ползвателят. Това прави конкретното изделие ЛИЧЕН ПРОДУКТ и съответно като гаранция за неговото изработване е необходимо гарантиращо финансиране от страна на Ползвателят.

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Евродом цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката, купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, номера на поръчката и дължимата по нея продажна цена. Купувачът предава на куриера сума равна на продажната цена посочена във фактурата. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

 

 Доставка

Срокът за доставката на заявените ПРОДУКТИ е посочен към всеки артикул, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. В случай на забавена доставка от страна на ЕВРОДОМ  е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след посочения краен срок. В случай на забавено получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на ЕВРОДОМ  в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката в съответния склад. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване. Поръчка, неполучена в срок от 5 (пет) календарни дни след уведомление се анулира.

ЕВРОДОМ  си запазва правото да удължава посочените срокове с до 5 ( пет) работни дни, без да информира предварително ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, и да удължава сроковете с повече от 5 ( пет) работни дни с предварителното съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, заявил доставката.

Цената за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката.

Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока.

ЕВРОДОМ   не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от ЕВРОДОМ  обстоятелства.


Преглед на стоката. Рекламации
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени или заявени от разстояние стоки през сайта ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Русе, ул. Св. Димитър Басарбовски №111, национален телефон 082 / 800 870, email:office@evrodombg.com

 

С уважение:

Екипа на Евродом ЕООД - гр. Русе