Български

Гардероби

Гардероби по поръчка. Цени. Конфигуратор на гардероби.

Начало Общи условия

Общи условия

За клиенти За търговци


Общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от Евро дом ЕООД,

посредством платформата за покупки от разстояние www.garderobi.bg


Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между Евро домЕООД и лицата ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.garderobi.bg


ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт.

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

 

ВНИМАНИЕ !

Към настоящия момент регистрацията за крайни клиенти в платформата Е ЗАТВОРЕНА. Съответно НЕ Е ВЪЗМОЖНА поръчка от страна на частно лице.

Крайните клиенти могат да ползват конфигуратора с опознавателна и ориентировъчна цел, но при реален интерес могат да се обърнат към нашите търговски партньори.

Списък с тяхните контакти, можете да намерите ТУК,

 

 

Дефиниции и използвани съкращения.

“НИЕ”, “Евродом”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава Евро домЕООД, със седалище и адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, ул. Св. Димитър Басарбовски №111
"ЗЗП" – означава Закон за защита на потребителите.
"ЗЗЛД" – означава Закон за защита на личните данни.
"ЗПУ" – означава Закон за пощенските услуги.
"САЙТ" – означава интернет сайта находящa се на web адрес www.garderobi.bg

"ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
"ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
"ЛИЧНИ ДАННИ" –  означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
"БАНКА" – означава търговска банка или друга финансова институция.

" ПРОДУКТ" – всяко изделие, при което клиента няма възможност да персонализира цветове, конфигурация и размери, а избира измежду предварително конфигурирани и предложени от страна на Евродом

"ЛИЧЕН ПРОДУКТ" – това са специални продукти, при които ПОЛЗВАТЕЛЯ може да извърши поне едно от изброените по долу действия:

-       да влияе на един или повече размера на продукта в процеса на поръчка

-       да избира цветове и материали за продукта

-       да персонализира функционалната конфигурацията на продукта

"ОБЩИ УСЛОВИЯ" - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на  www.garderobi.bg

Цени
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Евродом си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

 

ЦЕНА ЗА Доставка
Цената за доставка на всяко едно изделие, се начислява и визуализира при финализиране на поръчката и след попълване на потребителските данни за адрес на доставка. Възможно е, цената на доставката да зависи от теглото на изделието и локацията за доставка.


Плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока и услуги като използва по свой избор един от следните способи:
1. Плащане с банкова карта

2. Банков превод

3. Наложен платеж

Възможно е, някои от изброените методи да не са активни за дадено изделие.  Това е свързано с характера на предлаганото изделие и възможността за неговото персонализиране от страна на Ползвателят. Това прави конкретното изделие ЛИЧЕН ПРОДУКТ и съответно като гаранция за неговото изработване е необходимо гарантиращо финансиране от страна на Ползвателят.

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Евродом цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката, купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, номера на поръчката и дължимата по нея продажна цена. Купувачът предава на куриера сума равна на продажната цена посочена във фактурата. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.


Поръчки
Поръчки могат да правят всички ПолзвателИ на сайта и платформата за покупки от разстояние, след изрична онлайн регистрация с коректни потребителски данни и адрес за доставка. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване или заявяване на артикули в системата на Евродом.

Всяка една ПОРЪЧКА  ще бъде обработена от служител, който ще се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ за уточняване на всички детайли по конкретната ПОРЪЧКА  и получаване на окончателно съгласие от страна на  ПОТРЕБИТЕЛЯ. На запитвания изпратени от понеделник до четвъртък ще получите обаждане, или в същият ден или на следващия работен ден. На запитвания изпратени от петък до неделя (или други официални почивни дни), отговор ще получите до два работни дни, следващи почивните дни.


Договор
С оглед характера на предлаганите изделия се прави следното разграничение

-          Договорът за продажба от разстояние на фиксирани ПРОДУКТИ се счита за сключен между Евродом и ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО или от момента на Плащане, ако такова е необходимо за поръчка на съответния продукт.

-          Договор за изработка на ЛИЧЕН ПРОДУКТ между Евродом и ПОЛЗВАТЕЛ се счита за сключен от момента на извършване на плащане спрямо условията за поръчка на съответното изделие.

 


Защита на личните данни.

С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Евродом и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Евродом, участие в игри, промоции и томболи организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни - три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването. Евродом” ЕООД изрично уведомява всички ползватели, че ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под №…………….. и няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието им.


Отказ от сключен Договорът за продажба от разстояние на фиксирани ПРОДУКТИ и възстановяване на заплатената цена.
На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят предварително писмено да информира търговския отдел на Евродом, от където е извършена покупката, на един от следните имейл адреси: office@evrodombg.com, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа) във филиала на Евродом – гр. Русе.
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставените от Евродом защитни стикери.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. До момента на обратното предаване на стоката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Евродом, рискът от случайна загуба или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Евродом се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

 

Отказ от сключен Договор за поръчка на ЛИЧЕН ПРОДУКТ и възстановяване на заплатената цена.

С оглед на факта че, Договор за поръчка на ЛИЧЕН ПРОДУКТ, между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ЕВРОДОМ по своята тежест представлява договор за изрична изработка на продукт (изделие) спрямо зададени от клиента критерии - с тази особеност че е направен дистанционно през онлайн платформата www.garderobi.bg. To този договор и произтичащите от това взаимоотношение между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ЕВРОДОМ, не могат да бъдат тълкувани и уреждани на основание чл. 50 от ЗЗП.

В този случай, ПОЛЗВАТЕЛЯ може да предприеме действие за отказ от направената заявка за ЛИЧЕН ПРОДУКТ съгласно следните условие.

  1. ПОЛЗВАТЕЛЯ предварително писмено да информира търговския отдел на ЕВРОДОМ, на един от следните имейл адреси: office@evrodombg.com, че се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена съответната стойност след приспадане на неустойка в размер на половината (50%) от заплатената  от него цена.
  2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа) във филиала на ЕВРОДОМ в гр. Русе.
  3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставените от ЕВРОДОМ защитни стикери
  4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. До момента на обратното предаване на стоката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ЕВРОДОМ, рискът от случайна загуба или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

В случай, че потребител е изпълнил посочените по–горе условия, ЕВРОДОМ се задължава да му възстанови съответната стойност след приспадане на неустойка в размер на половината (50%) от заплатената  от него цена по банков път (по посочената по реда, даден по–горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

 

Доставка

Срокът за доставката на заявените ПРОДУКТИ е посочен към всеки артикул, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. В случай на забавена доставка от страна на ЕВРОДОМ  е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след посочения краен срок. В случай на забавено получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на ЕВРОДОМ  в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката в съответния склад. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване. Поръчка, неполучена в срок от 5 (пет) календарни дни след уведомление се анулира.

ЕВРОДОМ  си запазва правото да удължава посочените срокове с до 5 ( пет) работни дни, без да информира предварително ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, и да удължава сроковете с повече от 5 ( пет) работни дни с предварителното съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, заявил доставката.

Цената за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката.

Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока.

ЕВРОДОМ   не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от ЕВРОДОМ  обстоятелства.


Преглед на стоката. Рекламации
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени или заявени от разстояние стоки през сайта на ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Русе, ул. Св. Димитър Басарбовски №111, национален телефон 082 / 800 870, email:office@evrodombg.comДруги
Евродом се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Евродом си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Евродом, преди извършването им поръчки.

В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.

Евродом не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Евродом не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на стоки и на договорите за заявени услуги,  поръчани през сайта ще бъдат решавани със споразумение. В случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Русе, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Русенски районен съд или Русенски градски съд.

 

 С уважение:

Екипа на Евродом ЕООД - гр. Русе